Moduły

Poprzez zabawy w grupie kształtuje dziecięcą wyobraźnię kreatywną, umiejętność odczytywania symboli, umiejętności językowe i komunikatywne, elastyczne myślenie, twórcze rozwiązywanie problemów, samoregulację i poczucie własnej wartości. 

Gry rozwijające


Przegląd

Moduł „Gry rozwijające” pomaga dzieciom w rozwijaniu umiejętności wyobrażania i kreatywnego rozwiązywania problemów, szukania swoich własnych rozwiązań oraz sprawdzania, czy takie rozwiązania są praktyczne. Dzieci uczą się patrzeć na określoną prostą cechę i wizualizować całą konstrukcję. Uczą się analizować, jak zmienia się dana sytuacja jeśli zastosujemy do niej zestaw zasad. Program kładzie nacisk na umiejętności językowe i komunikatywne, jak również na pomaganie dzieciom w uczeniu się koncentracji, rozpoznawaniu symboli oraz w rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych, jakich potrzebują do współpracy zarówno w małych, jak i w większych grupach.

 

Dlaczego umiejętności te są tak ważne?

Czy kreatywność rozwija się spontanicznie, czy też możemy wspierać jej rozwój? Czy możemy zrobić coś, co wykracza poza celebrowanie dowodów na samodzielne wyrażanie osobowości przez dziecko, jednocześnie nie tłumiąc jego prawa do oryginalności?

Kreatywność zależy od wolnego przepływu wyobraźni i elastycznego myślenia. Jednakże swobodna wyobraźnia i elastyczne myślenie są najbardziej produktywne, gdy jesteśmy w stanie nakierować je na rozwiązywanie zadań, które sami stawiamy.

Ponadto musimy rozwinąć nastawienie, w którym zakładamy, że może istnieć wiele różnych sposobów rozwiązania problemu, i które popycha nas do aktywnego szukania nowych rozwiązań. I ostatnia, równie istotna rzecz – musimy mieć przekonanie do naszych pomysłów, żeby wyrażać to, co myślimy, żeby być w stanie pozytywnie wykorzystać konstruktywne opinie i jednocześnie trzymać się swoich pomysłów w przypadku napotkania na opozycję oraz żeby podjąć jeszcze większy wysiłek, gdy odkryjemy, że nasz pomysł nie działa tak, jak się spodziewaliśmy.

 

Jak działa ten program

Program „Gry rozwijające” oferuje zorganizowane ćwiczenia, które zachęcają małe dzieci do rozwijania oraz wyrażania uczuć i pomysłów o świecie w różnorodnych kontekstach. Obejmuje on oglądanie rysunków schematycznych i wizualizowanie szeregu możliwych rysunków lub historii, korzystanie z figur geometrycznych do tworzenia różnorodnych obiektów, wizualizowanie i tworzenie swoich własnych pełnych rysunków w oparciu o schematy oraz niekompletne obrazy. We wszystkich tych zadaniach dzieci powinny udzielać bardzo różnorodnych odpowiedzi, przy czym zachęca się je do dzielenia się swoimi pomysłami, do słuchania innych oraz przedstawiania swoich opinii. Najistotniejszą cechą tych ćwiczeń jest nacisk na zachęcanie dzieci do badania szeregu możliwych rozwiązań dla każdego zadania, zarówno poprzez staranne organizowanie wykorzystywanych materiałów, jak i zachęcanie ich do prezentacji kilku własnych pomysłów.

Są także zorganizowane ćwiczenia wymagające praktycznego rozwiązywania problemów i analizy logicznej. Obejmują one wyszukiwanie błędów na obrazkach, znajdowanie rozbieżności; dopasowywanie obrazków pokazujących problemy do obrazków przedstawiających rozwiązania, wzajemne sprawdzanie swoich prac i dawanie na ich temat informacji zwrotnych, ustalanie kolejności chronologicznej oraz rozumienie szeregu wydarzeń przy użyciu logiki przyczynowo – skutkowej (jeżeli/to).

 

Korzyści wynikające z tego programu

Podobnie jak w przypadku wszystkich modułów "Klucza do uczenia się", Gry Rozwijające celowo i systematycznie skupiają się na kluczowych poznawczych procesach symbolizacji, modelowania, analizy logicznej i twórczej ekspresji.

W szczególności program ten skupia się na umiejętnościach językowych i komunikatywnych oraz na pomaganiu dzieciom w koncentrowaniu się, rozpoznawaniu symboli i rozwijaniu umiejętności społecznych i emocjonalnych, jakich potrzebują do współpracy w małych i większych grupach.

SKLEP

ZOBACZ KORZYŚCI DLA DZIECI....

GRY ROZWIJAJĄCE A NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA...