< >
 
 
 
 

DOFINANSOWANIE Z UE

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego ustalona w grudniu 2008r. przez Ministra Edukacji Narodowej opisuje -językiem oczekiwań i wymagań, proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Dokument określa cele wychowania przedszkolnego, podaje obszary, w których należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci,...

więcej »